Examenprogramma uitstroom VMBO BBL en KBL

 
Net als het vmbo heeft het vso in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs te maken met het nieuwe vmbo. 
 
Als het gaat om onderwijs en examinering staan twee begrippen centraal: symbiose en extraneus. 
  • Symbiose: het gaat hierbij om een regeling tussen twee scholen, in dit geval tussen een vso-school en een VO-school. In een symbiose-overeenkomst, zoals bedoeld in Artikel 12 van het Onderwijskundig besluit WEC, spreken beide scholen onder andere, af in welke vakken onderwijs gevolgd wordt aan de VO-school en dat leerlingen van de vso-school deelnemen aan het examen van de VO-school. Artikel 47 van de WEC regelt dat een leerling examen kan afleggen aan een VO-school. Artikel 24 van de WEC regelt dat een leerling als symbiose-leerlingen deel kan nemen aan het onderwijs van de VO-school. De VO-school is verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs en de afname van het examen.
  • Extraneus: de vso-leerling neemt als extraneus (als leerling die niet staat ingeschreven aan de VO-school) deel aan het examen van de VO-school. Dit is geregeld is artikel 30 van de WVO. Op basis van dit artikel kan de VO-school een diploma uitreiken aan een leerling die als extraneus deelneemt aan het examen. 
Kristallis Aventurijn werkt samen met een reguliere vmbo school. Deze ‘symbiose school’ is het Montessori College Nijmegen.  Voordat de leerlingen op examen gaan moeten ze eerst hun PTA traject (Programma van Toetsing en Afsluiting) volledig hebben afgerond. Dit PTA traject bestaat uit Schoolexamens (SE) die van te voren zijn vastgelegd. 

Kijk voor uitgebreide informatie op: 
Examenprogramma uitstroom VMBO BBLen KBL.docx
PTA kaderberoepsgericht 2018 - 2020 - leerjaar 3 en 4.docx
PTA kaderberoepsgericht 2019 - 2021 - leerjaar 3 en 4.docx


Het examenprogramma van de leerling binnen basis- of kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit: 
  • een Centraal Examen (CE) voor  vier avo-vakken
  • een Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) voor het  beroepsgericht profielvak Dienstverlening en Producten met vier profielmodulen (D&P)
  • vier beroepsgerichte keuzevakken die worden afgesloten met een schriftelijke en praktische toets 
Wanneer onze leerlingen hun diploma hebben behaald krijgen ze een diploma uitgereikt van het Montessori College.