Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
 

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de wet Passend Onderwijs. Scholen zijn verantwoordelijk om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen (reguliere) school, eventueel met extra ondersteuning in de klas of in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, maken reguliere en speciale scholen uit het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs gezamenlijk afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.
Kristallis maakt actief deel uit van het Samenwerkingsverband VO Nijmegen.

Voor informatie over ambulante begeleiding kunt u contact opnemen met
Samenwerkingsverband VO Nijmegen
Postbus 1082
6501 BB NIJMEGEN
Telefoon: 024 - 3551097

Als u vragen heeft kunt u mailen naar: info@samenwerkingsverbandvo.nl

Meer informatie over Passend Onderwijs is te lezen op www.passendonderwijs.nl