Directie en bestuur


Directeur

De heer Dr. I. (Ignace)  Vermaes


Raad van Bestuur

De heer R. (Rob) de Jong
Mevrouw M. (Monique) Kavelaars


Raad van Toezicht

De heer J.J.M. Thielen, voorzitter
Mevrouw U.M. Aalbers
Mevrouw Y.S.M. Bieshaar
Mevrouw J.E. Van Popta
De heer A.P.J. Höppener
De heer drs. G.H.A.M. van Berlo
De heer M. den Braber
 

Governance Code

Kristallis valt per 1 juli 2015 onder Pluryn.
Pluryn baseert zich in zijn bestuurlijke structuren en processen op de ‘Health Care Governance Code Pluryn' (2006). Dit is een aanvulling op de Zorgbrede Governance Code.
Er is een bestuursreglement van toepassing. Hierin heeft Pluryn de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur vastgelegd. Ook de verantwoording aan de Raad van Toezicht staat in dit reglement beschreven.

 

BRIN-nummer

16QL