ANBI
 

Naam

Stichting Kristallis

RSIN/fiscaal nummer

41055938

Contactgegevens

Hatertseweg 400
6533 GV Nijmegen
T (024) 344 69 89
www.kristallis.nl

Doelstelling

Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster vier) in de regio Nijmegen voor leerlingen van 12 t/m 19 jaar met specifieke onderwijs-, opvoedings- en opgroeibehoeften. 

Beloningsbeleid

Medewerkers ontvangen een salaris conform de CAO Primair Onderwijs en WNT.

Jaarverantwoording en accountantsverklaring

Jaarrekening 2013
Accountantsverklaring 2013

Procuratieregeling
Procuratieregeling stichting Kristallis
 
 

Bestuurlijke organisatie

Raad van Bestuur
De heer R. de Jong
Mevrouw M. Kavelaars

Raad van Toezicht

De heer J.J.M. Thielen, voorzitter
Mevrouw U.M. Aalbers
De heer A.L.M. Barendregt
Mevrouw Y.S.M. Bieshaar
Mevrouw J.E. Van Popta
De heer A.P.J. Höppener
De heer drs. G.H.A.M. van Berlo