Verzuim

Alle afdelingen van Kristallis hanteren het Regionaal Verzuimprotocol. Het verzuim van leerlingen wordt geregistreerd. Bij ongeoorloofd verzuim wordt door de mentor of coördinator contact opgenomen met ouders/verzorgers. Als ongeoorloofd verzuim met regelmaat geconstateerd wordt, zijn wij verplicht om dit verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling ingeschreven staat.

Als uw kind wegens dokters- of tandartsbezoek enkele lessen moet verzuimen, dient u dit ruim op tijd aan de mentor door te geven. Als uw kind de school wil verlaten wegens ziekte of dokters- / tandartsbezoek moet hij dit melden bij de mentor. Indien u als ouder geen melding hierover hebt gedaan, neemt de school telefonisch contact met u op voordat uw kind toestemming krijgt de school te verlaten.
 

Ziekte

Wanneer een leerling ziek is, dient u dit als ouder voor aanvang van de lessen telefonisch te melden bij de leerlingenadministratie. Beter melden doet u ook hier.
 

Te laat

Wanneer uw kind te laat op school is, moet hij zich eerst melden bij de pedagogisch medewerker voordat hij naar de klas mag.
 

Verlof

Wanneer voor een leerling buiten de schoolvakanties verlof wordt aangevraagd, dient dit minimaal 2 weken voorafgaand aan de gewenste verlofdatum aangevraagd te worden. Hiervoor is een speciaal aanvraagformulier, dat u moet indienen bij de locatieleider. Deze baseert zich bij de beslissing over de toekenning van het extra verlof op richtlijnen van de afdeling Leerplicht en het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet Onderwijs.
 


Klik op de button en stel je vraag. Je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.Klik op de button voor het formulier.