Meedenken en meepraten

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en praat mee over het beleid en de uitvoering hiervan binnen Kristallis. De rechten van inspraak, advies en instemming zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap (WMS). Een Medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van drie geledingen: ouders, leerlingen en personeel.

Wat doet de MR

De MR heeft bevoegdheden die volgens de WMS geregeld zijn. Bij bepaalde zaken is eerst instemming van de MR nodig wil een plan door kunnen gaan. Bij andere zaken gaat het om een advies. De directeur/bestuurder kan een plan voorleggen, maar de MR mag ook zelf met plannen komen. De MR is ook een gesprekspartner voor alle ouders, leerlingen en leerkrachten. In goed overleg willen wij het beste voor onze school waarmaken.

Voorzitter MR

 René Kusters
 E: mr@kristallis.nl


 


 

 


Wilt u iets vragen, overleggen of melden?
U kunt contact opnemen met de MR door te mailen naar mr@kristallis.nl