Een school met kansen

Wij verzorgen voortgezet speciaal onderwijs wanneer uw kind een speciale onderwijs- en ontwikkelingsvraag heeft, met name op het gebied van leren en gedrag. Wij zetten ons maximaal in om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Voor iedere leerling individueel en voor iedere groep.

Kinderen horen in principe thuis in het regulier onderwijs. Daarom spannen wij ons in om leerlingen in een zo kort mogelijke tijd tot hoge resultaten te begeleiden. We gaan uit van ieders kracht en mogelijkheden. Zo bieden we de leerlingen een school met kansen en mogelijkheden. En zo willen we onze leerlingen voorbereiden op (een terugkeer naar) het regulier onderwijs of naar een werkomgeving.

Als leerlingen bij ons blijven tot het einde van hun voortgezet-onderwijsperiode, stimuleren wij hen tot een zo hoog mogelijk uitstroomniveau. Met deze school verhogen ze hun kansen.

Uitgebreide informatie vindt u in ons schoolondersteuningsprofiel.