Niveau 1 Basisondersteuning

Dit betreft de basisorganisatie van ons onderwijs. Kleine groepen en docenten die respect, aandacht en compassie hebben met leerlingen met deze ondersteuningsbehoefte. Specifieke kerndoelen en leerstofoverstijgende doelen worden in relatie gebracht met het uitstroomprofiel. Helder omschreven wordt welke doelen in welk leerjaar, welk niveau en welk uitstroomprofiel centraal staan.


Niveau 2 Groepsplan

Wanneer een leerling bij Kristallis start, schrijft een gedragswetenschapper binnen twee weken een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Op basis van dit OPP worden specifieke doelen gesteld vanuit de omschreven ondersteuningsbehoeften van de leerling. De samenstelling van de groep zal leiden tot specifieke ondersteuning voor die groep, of binnen de klas te onderscheiden groepjes.


Niveau 3 Individueel werkplan

Voor de leerlingen op de Hunnerberg wordt gewerkt met een individueel werkplan. Dit hangt samen met de continue in- en uitstroom van leerlingen met zeer uiteenlopende niveaus. Bij een aantal leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeftes kan worden gewerkt met een individueel werkplan, wanneer de ondersteuning in de groep nog onvoldoende bijdraagt aan het behalen van de doelen.