Schoolplan

Het schoolplan beschrijft hoe wij met het huidige schoolconcept een adequaat antwoord formuleren op de ontwikkelingen na invoering van het Passend Onderwijs . 

Om aan alle jongeren een goede onderwijsplek te kunnen bieden, maken reguliere en speciale scholen uit het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs gezamenlijk afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.
Kristallis neemt actief deel aan het Samenwerkingsverband VO Nijmegen.


Ondersteuningsplan

Meer informatie over onze zienswijze en aanpak is te lezen in ons schoolondersteuningsprofiel.
 

  

Op passend onderwijs is veel informatie te vinden over hoe passend onderwijs werkt, er staan praktijkvoorbeelden, brochures en handreikingen. Ook is er een aparte sectie voor ouders en leerlingen.