Kristallis biedt naast het uitstroomprofiel vervolgonderwijs ook het uitstroomprofiel Arbeid. Bij het uitstroomprofiel Arbeid kunnen leerlingen praktijkervaring opdoen en krijgen zij de mogelijkheid een landelijk erkend diploma te behalen. Naast de lessen op school lopen leerlingen een aantal dagen in de week stage bij een bedrijf/instelling in de woonomgeving. Het uitstroomprofiel Arbeid biedt leerlingen de kans om werkervaring op te doen, kennis te maken met een bepaald bedrijf of beroep en sociale vaardigheden op te doen in de praktijk. 

Kristallis wil de leerlingen alle kansen bieden door te groeien richting erkende leerwerkbedrijven of andere externe stages. Bij het uitstroomprofiel Arbeid is stagelopen een onderdeel van de opleiding. Een aantal leerlingen heeft daarbij behoefte aan extra ondersteuning.
Deze leerlingen zijn werkzaam in alle typen bedrijven en instellingen die voldoen aan de eisen van het MBO en die door het ROC erkend zijn als leerwerkbedrijven. Voor de leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid geldt dat Kristallis de leerlingen opleidt tot minimaal niveau 1F voor de kernvakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. Ook werken leerlingen aan de leerstofoverstijgende kerndoelen en leren zij voldoende arbeidsmatige handelingen aan, zodat zij zich zelfstandig kunnen redden in de maatschappij.

Kristallis heeft een bedrijfsschool. Op locatie Aventurijn zijn 9 bedrijven in de school gevestigd waar onze leerlingen aan de slag kunnen. Dit maakt het mogelijk om in een bedrijf te werken zonder direct de stap buiten de schoolmuren te hoeven zetten.

Kristallis biedt voor leerlingen de mogelijkheid om het volledige schoolprogramma langzaam op te bouwen. In dit traject is het mogelijk om bij de start van een schoolperiode een groeimodel aan te bieden, waar een leerling de kans krijgt om te wennen aan het 5-daagse schooljaar programma. Dit schakeltraject kan ook ingezet worden om bij tussentijdse uitval weer terug te schakelen naar het reguliere schoolprogramma.

Leerlingen met uitstroomprofiel 'vervolgonderwijs' leiden we op tot een toelating bij het Entree onderwijs of toelating op het MBO 2 niveau op een ROC of Helicon.