Leerlingenzorg

Kristallis biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar. Bij deze leerlingen is er sprake van een gedragsstoornis en/of psychiatrische problemen. Wij bieden onze leerlingen onderwijs op maat in nauwe samenwerking met instellingen voor jeugdhulpverlening zoals Pluryn, Entréa en Leo Kannerhuis en andere onderwijspartners in de regio, zoals het ROC Nijmegen, Mondial College en Helicon.

Kristallis besteedt naast de didactische ontwikkeling veel aandacht aan de sociaal-emotionele vorming van leerlingen. Samen met je ouders proberen we te kijken naar de hulp die het beste bij je past. Op deze manier proberen we leerlingen inzicht te verschaffen in de ondersteuning die zij nodig hebben om het geformuleerde uitstroomniveau en profiel te behalen.

Uiteraard doen wij er alles aan om de voorwaarden te scheppen die de onderwijsinhoudelijke- en de sociaal-emotionele vorming van leerlingen mogelijk maken. We werken met individuele ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) en hebben aandacht voor elk individu. Vaste leerkrachten in de kleine groepen zorgen ervoor dat er een goede relatie tussen leerkracht en leerling kan ontstaan en een vertrouwensband opgebouwd kan worden.