Veiligheid

We hechten grote waarde aan een veilige leer- en werkomgeving voor onze leerlingen en onze medewerkers. Een gedragscode voor teamleden en leerlingen vormt daarin een belangrijke basis. Evenals de verschillende procedures rond ongevallen en incidentregistratie.

De zorg voor kwaliteit van ons werk is een taak voor ons allen. We werken systematisch aan de kwaliteit door een planning-, uitvoering- en evaluatiecyclus. De Inspectie voor het Onderwijs voert regelmatig kwaliteitsonderzoeken uit.
We werken met verbeterplannen op allerlei gebieden: veiligheid, ontwikkelingsperspectief van de leerlingen, onderwijsaanbod, professionalisering, lessen en begeleiding.
 

Meldcode

Kristallis hanteert de wettelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De meldcode ondersteunt docenten en andere professionals in het herkennen van kindermishandeling. Voor meer informatie zie www.meldcode.nl.