Leerlingen, docenten en mentoren in het regulier onderwijs kunnen in de begeleiding aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, extra begeleid worden. Dit met als doel leerlingen zo lang mogelijk binnen het reguliere onderwijs te behouden. 

Wanneer een leerling vanuit Kristallis terugstroomt naar het regulier onderwijs, kan er een beroep gedaan worden op ondersteuning van het Samenwerkingsverband VO Nijmegen. Kristallis helpt ouders bij het aanvragen van ondersteuning als een leerling terugstroomt naar het regulier VO.