Kristallis trotse tweede in verkiezing sportiefste VSO
12-04-2018

Sportaanbod Kristallis in beeld gebracht
04-04-2018

Kristallis sportiefste VSO-school van Nijmegen
06-03-2018

Basisarrangement voor alle locaties
06-02-2018
Inspectie waardeert inspanningen VSO Kristallis De drie locaties van VSO Kristallis in Nijmegen kregen het afgelopen jaar van de Inspectie van het Onderwijs allemaal het basisarrangement toebedeeld.