Team locatie Neerbosch

Het team van locatie Neerbosch bestaat uit ongeveer 50 leerkrachten en 20 medewerkers in ondersteunende functies..

 

Commissie van Onderzoek en Begeleiding

  Geert Niland   locatieleider
  Rachid el Hafi
Patricia Janssen  
  teamleider
maatschappelijk deskundige
  Rob de Haan   maatschappelijk deskundige
  Joke Mol   gedragswetenschapper
  Rita Aengevaeren   gedragswetenschapper
  Laura Stek   gedragswetenschapper
  Lisette Irving-Kokke   intern begeleider
  Elly van de Burgt-van de Kamp   intern begeleider
  Anita Jacobs    intern begeleider - bovenschools
  Pauline Steens   schoolarts

Oudergroep

Vindt u het leuk om schoolactiviteiten voor de leerlingen en ouders te organiseren? U kunt hierbij denken aan thema-avonden voor ouders, een voetbalclinic voor de leerlingen of hulp bij de kerstviering. Spreekt dit u aan? Geeft u zich dan via de teamleider van Park Neerbosch op.