Team locatie Neerbosch

Het team van locatie Neerbosch bestaat uit ongeveer 60 leerkrachten en 20 medewerkers in ondersteunende functies. Locatieleider is Hans Eisink, locatieleider, a.i.

Commissie van Onderzoek en Begeleiding

  Hans Eisink   locatieleider, a.i.
  Patricia Janssen     maatschappelijk deskundige
  Joke Mol   gedragswetenschapper
  Rita Aengevaeren   gedragswetenschapper
  Nathalie Bont   gedragswetenschapper
  Laura Stek   gedragswetenschapper
  Lisette Irving   intern begeleider
  Bob Miltenburg   intern begeleider
  Frans Paymans   teamleider
  Petra Couwenberg   teamleider
  Anita Jacobs   intern begeleider, a.i.
  Pauline Steens   schoolarts

Oudergroep

Park Neerbosch heeft sinds een aantal jaren een actieve oudergroep die allerlei activiteiten organiseert. Dit schooljaar start de oudergroep in een nieuwe samenstelling. Vindt u het leuk om schoolactiviteiten voor de leerlingen en ouders te organiseren? U kunt hierbij denken aan thema-avonden voor ouders, een voetbalclinic voor de leerlingen of hulp bij de kerstviering?
Spreekt dit u aan? Geeft u zich dan op bij de locatieleider van Park Neerbosch.