Praktische informatie

Locatie Neerbosch biedt leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs op het niveau van vmbo-t  de profielen Economie en Landbouw, Techniek en Zorg en Welzijn. Op havo tenslotte zijn er de profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek.

In de eerste twee leerjaren wordt gewerkt met een vaste klassendocent die het grootste gedeelte van de theorielessen verzorgt. In de bovenbouw geven meestal vakleerkrachten de theorielessen. Er is in de bovenbouw van vmbo-t en havo veelal geen sprake meer van een vaste klassendocent. Leerlingen hebben dan een mentor. In de klassen zitten ongeveer twaalf leerlingen.
Leerlingen met ASS-problematiek die onderwijs volgen binnen onze locatie, worden in de gelegenheid gesteld om onderwijs te combineren met deeltijdbehandeling door Dr. Leo Kannerhuis. Deze behandeling vindt plaats op het terrein Park Neerbosch aan de Scherpenkampweg.
 

Waar vindt u locatie Neerbosch?
Scherpenkampweg 20
6545 AL  Nijmegen
T (088) 7795700
E: infoparkneerbosch@kristallis.nl

Schoolleider
Geert Niland
(088) 7795700
E: infoparkneerbosch@kristallis.nl

Uw kind ziekmelden?
E: verzuimpnb@kristallis.nl

Informatie aanmelding
Wilt u meer weten over de aanmelding?
Neem gerust contact op met een van de medewerkers van de Centrale Intake.
T: (024) 34 46 989
E: intake@kristallis.nl