Praktische informatie locatie Neerbosch


Locatie Neerbosch biedt leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs op het niveau van vmbo-b/k de sectoren Economie en Verzorging aan. Voor de uitstroomprofielen vmbo-t en havo bestaat de mogelijkheid een keuze te maken uit Mens en Maatschappij, Natuur en Techniek en Economie en Maatschappij.

In de eerste twee leerjaren wordt gewerkt met een vaste klassendocent die het grootste gedeelte van de theorielessen verzorgt. In de bovenbouw geven meestal vakleerkrachten de theorielessen. Er is in de bovenbouw van vmbo-t en havo veelal geen sprake meer van een vaste klassendocent. Leerlingen hebben dan een mentor. In de klassen zitten ongeveer twaalf leerlingen.
Leerlingen met ASS-problematiek die onderwijs volgen binnen onze locatie, worden in de gelegenheid gesteld om onderwijs te combineren met deeltijdbehandeling door het Dr. Leo Kannerhuis. Deze behandeling vindt plaats op het terrein Park Neerbosch aan de Scherpenkampweg.
 

Waar vindt u locatie Neerbosch?

Scherpenkampweg 16 en 20
6545 AL  Nijmegen
T (024) 37 30 117

Locatieleider, a.i.
Hans Eisink
E: infoparkneerbosch@kristallis.nl

Uw kind ziekmelden?
E: verzuimpnb@kristallis.nl
T (024) 37 30 117

Informatie aanmelding

Wilt u meer weten over de aanmelding?
Neem gerust contact op met een van de medewerkers van de Centrale Intake.
T: (024) 34 46 989
E: intake@kristallis.nl