Inspraak is belangrijk

We vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en medewerkers mee kunnen praten over het beleid en de regels van Kristallis. Dit gebeurt in de Medezeggenschapsraad (MR). De school vraagt de Medezeggenschapsraad advies of instemming, afhankelijk van het onderwerp. Dit is ook wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
 

Leerling Raad

De Leerling Raad bestaat uit een vertegenwoordiging van leerlingen uit de verschillende locaties en klassen.
De contactpersoon voor de Leerling Raad H400 is Wouter van den Ent.
De contactpersoon voor de Leerling Raad (bovenbouw) Park Neerbosch is Trudy Groninger