Medezeggenschapsraad

We vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en medewerkers mee kunnen praten over het beleid en de regels van Kristallis. Dit gebeurt in de Medezeggenschapsraad (MR). De school vraagt de Medezeggenschapsraad advies of instemming, afhankelijk van het onderwerp. Dit is ook wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Leerlingenraad

De Leerlingenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van leerlingen uit de verschillende locaties en klassen.
De contactpersoon voor de Leerlingenraad Aventurijn is Wouter van den Ent.
De contactpersoon voor de Leerlingenraad (bovenbouw) Park Neerbosch is Nanette Vermeulen