Mentor

Je eigen mentor is je vaste aanspreekpunt. Jouw mentor heeft ook de contacten met je ouders of verzorgers of anderen die bij jouw onderwijs of ontwikkeling betrokken zijn. Veel contacten lopen via je mentor.

Commissie voor de Begeleiding

Elke afdeling heeft een Commissie voor de Begeleiding. Deze bestaat onder andere uit de gedragswetenschapper, de intern begeleider en waar nodig de schoolmaatschappelijk deskundige. Zij zorgen ervoor dat het onderwijs dat jij krijgt tegemoet komt aan je ondersteuningsbehoefte, goed bij je past en op jou is afgestemd. Jouw onderwijsdoelen leggen we vast in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit plan wordt elk jaar met jou en je ouders besproken.

Schoolarts

Kristallis heeft ook een vaste schoolarts vanuit de GGD. Dat is Pauline Steens. Zij wordt ondersteund door Marjan Bik, verpleegkundige.