Welkom bij het Hunnerbergcollege

Kristallis biedt onderwijs aan binnen de Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg in Nijmegen. De Hunnerberg is een Rijksinrichting voor Jeugdigen waar in geslotenheid maximaal 72 jongeren worden opgevangen.

In nauwe samenwerking met De Hunnerberg dragen wij zorg voor een prettig en veilig onderwijsklimaat. Leerlingen worden in kleine klassen begeleid door vaste medewerkers. Ons doel is leerlingen een kans op een goede toekomst te bieden. We gaan uit van het positieve in de leerling en bieden onderwijs op maat, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling op basis van individuele ontwikkelingsperspectiefplannen.

Folder / Schoolgids