Praktische informatie

Als een jongere in JJI De Hunnerberg komt, wordt hij automatisch leerling van Hunnerbergcollege. In De Hunnerberg gaan alle jongeren verplicht 25 uur per week naar school.

In goede samenwerking met JJI De Hunnerberg dragen de docenten van Stichting Kristallis zorg voor een prettige en veilige leeromgeving. Een jongere wordt in een vertrouwde omgeving in een klas van maximaal 8 leerlingen begeleid door vaste docenten (onderwijscluster). Samen met de docenten ontdekken jongeren welk niveau ze aankunnen en welk beroep hen echt leuk lijkt. Indien mogelijk wordt contact gezocht met de school waar de jongere vandaan komt, zodat het onderwijs op Hunnerbergcollege zo goed mogelijk kan aansluiten bij de onderwijsvorm waar de jongere buiten mee bezig was.
In de eerste week na plaatsing in JJI De Hunnerberg vindt er een geleidelijke instroom in het onderwijs plaats. De onderwijsmomenten in de eerste week worden voornamelijk gebruikt om de Commissie voor de Begeleiding de gelegenheid te geven de onderwijsintake te verzorgen.
 

Onderwijsintake

De onderwijsintake richt zich op: 
 • motivatie en interesse in onderwijs
 • onderwijsgeschiedenis
 • pedagogische vorderingen
 • didactische vorderingen


Onderwijsleertraject

Ook wordt om informatie gevraagd bij de school van herkomst als daar toestemming voor gegeven is. Deze elementen bepalen uiteindelijk het onderwijsleertraject en worden gebruikt bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectiefplan.

Naar aanleiding van de resultaten van de intake wordt een jongere in een klas geplaatst. Een mentor (vanuit school) begeleidt een jongere binnen een onderwijscluster en volgt nauwgezet de ontwikkelingen. Regelmatig wordt er besproken hoe het met de jongere gaat en welke vorderingen een jongere maakt.
 
Iedere jongere krijgt theorielessen, praktijklessen en bewegingsonderwijs. Het aanbod van vakken verschilt per cluster
 

Praktijklessen 

 • Metaalbewerking/lassen in samenwerking met verschillende brancheorganisaties
 • Houtbewerking in samenwerking met verschillende brancheorganisaties
 • Koken (zelfredzaamheid)
 • Zorg en welzijn
 • Algemene techniek
 • Consumptieve techniek in samenwerking met het ROC Nijmegen
 • Bewegingsonderwijs
 • ICT-onderwijs 


Theorielessen 

 • Regulier voortgezet onderwijs
 •     (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo)
 • VSO basisvorming
 • MBO-onderwijs
 • Nederlands voor anderstaligen
 • Toewerken naar IVIO-examens 
 • Arbeidstoeleiding (in ontwikkeling)
 • Onderwijsprogramma voor jongeren met een bijzondere zorgbehoefte
Drie keer per jaar bestaat de mogelijkheid voor jongeren om mee te doen aan de landelijke IVIO examens voor de vakken Nederlands, Engels, Rekenen/Wiskunde, Biologie, Economie, Geschiedenis, Aardrijkskunde en Digitale Vaardigheden. Voor elk vak is er een apart diploma te behalen. Er kan meegedaan worden op vier verschillende KSE-niveaus die weer aansluiten op de beroepsopleidingen. Voor jongeren die lange tijd op De Hunnerberg verblijven is er de mogelijkheid om toe te werken naar Staatsexamens. 
Het onderwijsteam van Hunnerbergcollege bestaat uit ongeveer 20 medewerkers. 
 

 

Waar vindt u het Hunnerbergcollege?

Berg en Dalseweg 287
6522 CH  Nijmegen
T (088) 074 16 00

Locatieleider a.i.:
Jeanne Jansen

E:jeanne.jansen@dji.minjus.nl
(088) 074 16 00