Team locatie H400


Het team van locatie H400 bestaat uit ongeveer 30 leerkrachten en 10 medewerkers in ondersteunende functies. Locatieleider is de heer Miel van Driel.
.

Commissie van Onderzoek en Begeleiding

  Miel van Driel   locatieleider.
  Ed Weltevrede   intern begeleider
  Ronald Wester   teamleider
  Nathalie Bont   gedragswetenschapper
  Janneke Berben   gedragswetenschapper
 
Waar nodig in samenwerking met
  Pauline Steens   schoolarts

Wij werken nauw samen met: ouder(s)/verzorger(s), arbeidsgerelateerde instanties (onder meer CWI, UWV, MEE, reïntegratiebedrijven en Breed), cluster 1 t/m 4 scholen, hulpverleningsinstanties (onder meer Bureau Jeugdzorg, MEE, NIM, GGz, De Grift en R’75) en justitie (onder meer Jeugdreclassering, RvK, Focus en BAS).