Praktische informatie locatie AVENTURIJN


Locatie Aventurijn biedt de volgende onderwijsmogelijkheden:
• VMBO-B en -K klas 1 en 2
• VMBO-B en -K klas 3 en 4 Dienstverlening en Producten
• Arbeid en MBO 1 Entree (Consumptief en Groen of Dier)

Leerlingen binnen het uitstroomprofiel arbeid bereiden zich voor op een beroepsopleiding (ROC of brancheopleiding) en/of op een baan. Vervolgens lopen ze tenminste twee dagen per week stage bij onze bedrijfsschool of bij een bedrijf buiten onze onderwijsomgeving. In verband met die stage moeten leerlingen voor deze leerroute minimaal 15 jaar zijn. Na toelating op de afdeling toetsen wij de leerlingen, zodat we hun de theorie kunnen aanbieden die aansluit bij hun niveau. De leerlingen krijgen vervolgens een onderwijsaanbod op maat.

Kijk voor meer informatie over de bedrijfsschool bij Bedrijfsschool H400.

Onderbouw VMBO

In de eerste twee leerjaren wordt basisvorming (bavo) aangeboden. Wij vinden het belangrijk leerlingen een goede basis te bieden die doorstroming binnen onze school en eventueel naar het regulier onderwijs mogelijk maakt. Daarom werken we met leermethodes die gangbaar zijn in het regulier onderwijs. Dat betekent ook dat leerlingen mogelijk huiswerk moeten maken.

Bovenbouw VMBO

In het derde en vierde jaar van onze vmbo-afdeling wordt diplomagericht onderwijs geboden in de richting VMBO Dienstverlening en Producten, niveau basis en kader.
Het diploma wordt verkregen door middel van toetsen en examens onder de vlag en volgens het PTA van het Montessori College Nijmegen.

Schooldagen uitstroomprofiel arbeid

Op schooldagen van de leerlingen in uitstroomprofiel arbeid geven we zowel theorie- als praktijklessen. Er zijn verplichte en vrijwillige vakken. Voor de vakken Nederlands en rekenen moeten leerlingen minimaal voldoen aan het eindniveau voor 1F, daar waar mogelijk streven we naar 2- of 3F. Het vakkenpakket bestaat uit Nederlands, Engels, Rekenen/wiskunde, Wereldoriëntatie, Sociale vaardigheid en LGO, Keuzevak, Consumptieve techniek, Grafische techniek, Houtbewerking, Algemene techniek en Informatica.
 

Waar vindt u locatie Aventurijn?

Hatertseweg 400
6533 GV  Nijmegen
T (024) 344 69 89

Locatieleider
Huibert der Weduwen
E: hweduwen01@pluryn.nl

Uw kind ziekmelden?
T: (024) 344 69 89
E: verzuimH400@kristallis.nl

Informatie aanmelding

Wilt u meer weten over de aanmelding?
Neem gerust contact op met een van de medewerkers van de Centrale Intake
T: (024) 34 46 989
E: intake@kristallis.nl