Interim bestuurder voor Kristallis en Entréa benoemd

13 mei 2014


INTERIM-BESTUURDER VOOR KRISTALLIS EN ENTRÉA BENOEMD


PERSBERICHT

De Raad van Toezicht van Entréa en Kristallis heeft in zorgvuldige samenspraak met management en medezeggenschap van haar organisaties een interim-bestuurder benoemd. Het gaat om de 49-jarige Ron König, een kandidaat met ruime bestuurlijke ervaring op het terrein van verandermanagement, onderwijs en (jeugd)zorg.

Vanaf 12 mei is König verantwoordelijk voor de volledige functie van Raad van Bestuur en geeft hij bestuurlijk leiding aan Entréa en Kristallis. De Raad van Toezicht van deze onderwijs- en jeugdzorgorganisaties beëindigde twee weken geleden de samenwerking met toenmalig bestuurder Marie-Josée Vollebergh. König zal de ingezette koers van beide organisaties met betrekking tot de transitie, het passend onderwijs en reorganisatie doorzetten en daarbij actief deelnemen aan het externe netwerk. König heeft zijn sporen verdiend in (interim)managementfuncties en organisatieadvies. Tevens bekleedt hij tot 13 mei de functie van wethouder in de gemeente Rheden. De regio waarbinnen Kristallis en Entréa speciaal onderwijs en jeugdzorg aanbieden is bij hem goed bekend.

De Raad van Toezicht zegt in König een ervaren en verbindende interim-bestuurder te hebben gevonden en gaat uit van een interim-periode van vier tot zes maanden, waarbinnen het proces van invulling van de nieuw gewenste bestuursstructuur zal plaatsvinden.

Raad van Toezicht
10 mei 2014

Lees meer...