Kristallis kiest voor aansluiting bij Pluryn

09 december 2014

“Samenwerking met Pluryn is voordelig voor zowel leerlingen als medewerkers van Kristallis”, zegt Kristallis bestuurder Ron König. Op 9 december 2014 tekenden beide organisaties een intentieverklaring. De intentie is dat Kristallis, een Nijmeegse school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO), op termijn onder het bestuur van Pluryn zal vallen. König: “Met de mogelijkheden van Pluryn kan Kristallis snel op het verwachte kwaliteitsniveau komen.”
De samenwerking moet medio 2015 juridisch een feit zijn.

De afgelopen maanden werkte VSO Kristallis in Nijmegen hard aan verbetering van onderwijs en organisatie. Bij deze ontwikkeling hoorde ook de keuze om deel uit te maken van een andere bestuursvorm. Na een intensief zoekproces onder beoogde kandidaten, viel de keuze op Pluryn. Kristallis komt hiermee tot een keuze die de beste mogelijkheden voor onderwijs biedt.

Pluryn is een landelijk werkende organisatie voor mensen met een beperking en/of gedragsproblematiek. Hierbij zijn verschillende scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs aangesloten, zoals De Bolster, de Tarcisiusschool, het REA College en het Hoenderloo College. Kristallis en Tarcisius werken nu al samen als cluster 4-scholen in de regio Nijmegen.

Kristallis bestuurder Ron König toont zich verheugd: “Het is zeker veelbelovend voor leerlingen als Kristallis en Pluryn de krachten met elkaar en met de partners in de regio gaan bundelen.”
Ook bestuurder Rob de Jong van Pluryn is positief over deze stap. Hij vindt Kristallis een waardevolle toevoeging aan de scholengroep van Pluryn. Hij verwelkomt de medewerkers van Kristallis en nodigt hen van harte uit tot een vruchtbare samenwerking. De Jong: “Met de samenwerking van al deze professionals zie ik een prachtig aanbod van arbeidstoeleiding en diplomagericht onderwijs van hoge kwaliteit in onze Nijmeegse regio ontstaan. Hieraan gaan alle leerlingen, ouders en verzorgers veel plezier beleven.’’

Felicitaties na het ondertekenen van de intentieverklaring.
V.l.n.r. Ron König (raad van bestuur Kristallis), Henk van den Broek (directeur Dienstverlening Pluryn) en Rob de Jong (voorzitter raad van bestuur Pluryn).
Intentieverklaring Kristallis en Pluryn


Lees meer...