Verzuimprotocollen V(S)O en PO en Ambtsinstructie Leerplicht

10 oktober 2018 - Nijmegen
Samen met het primair onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs zijn door de Gemeente Nijmegen nieuwe verzuimprotocollen opgesteld.

Doel van deze protocollen is om op basis van het regionale leerplichtbeleid heldere afspraken te maken over de samenwerking tussen de verschillende partijen, de samenwerking verder te verbeteren en ervoor te zorgen dat alle scholen op een eenduidige wijze omgaan met verzuim.

Daarnaast geeft de Gemeente Nijmegen met deze protocollen vorm aan de signalerende rol richting de inspectie. Onderdeel van beide protocollen zijn convenanten, die na vaststelling in de colleges van de regiogemeenten worden ondertekend door de portefeuillehouder onderwijs.

Tevens is de nieuwe ambtsinstructie leerplicht vastgesteld, waarin de nieuwe ontwikkelingen sinds 2011 zijn verwerkt. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u  graag naar onderstaande hyperlink.

https://www.nijmegen.nl/fileadmin/bestanden/bestuur/college-B-W/besluitenlijsten-college/bestanden-180320/Collegebesluit-4.1-Verzuimprotocollen-Onderwijs-VO-VSO-en-PO-en-Ambtsinstructie-Leerplicht.pdf

Lees meer...