Basisarrangement voor alle locaties

06 februari 2018
Inspectie waardeert inspanningen VSO Kristallis

De drie locaties van VSO Kristallis in Nijmegen kregen het afgelopen jaar van de Inspectie van het Onderwijs allemaal het basisarrangement toebedeeld.

In de loop van 2017 bezochten inspecteurs alle drie de locaties voor een kwaliteitsonderzoek. Voor de zomervakantie kregen het Hunnerbergcollege (op het terrein van RJJI De Hunnerberg) en H400 (Hatertseweg 400) al het basisarrangement toegekend. Het arrangement houdt in dat op de meest relevante indicatoren het geboden onderwijs en de daar aan gekoppelde ondersteuning van voldoende kwaliteit zijn. Vanuit de onderzoeken zijn ook verbeterpunten in kaart gebracht, waaraan natuurlijk opvolging gegeven wordt.

In november is vervolgens de locatie Park Neerbosch (Scherpenkampweg) onderzocht op kwaliteit. Deze locatie had al een basisarrangement, maar heeft dit nu op basis van de indicatoren uit het vernieuwde toezichtkader van de onderwijsinspectie om weten te zetten in een ruime voldoende.
De mooie resultaten zijn tot stand gekomen dank zij een weloverwogen gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen en juist daar is de school ook trots op. 

Het op orde hebben van de kwaliteit is een eerste stap in de wens om het onderwijs van Kristallis meer te  verbinden met ketenpartners in de regio Nijmegen, op de gebieden van onderwijs, werk, wonen, vrije tijd en zorg. “We streven naar verbindend onderwijs en zoeken daarvoor in toenemende mate de samenwerking met andere organisaties en bedrijven”, aldus directeur Hans Eisink.

Lees meer...