Inspectie beloont Park Neerbosch met basisarrangement

09 oktober 2015
De Inspectie van het Onderwijs heeft de Kristallis-locatie Park Neerbosch na afloop van het bezoek op maandag 6 en dinsdag 7 oktober beloond met het basisarrangement. Daarmee is de locatie van het predicaat ‘zwak’ af. De locatie Hunnerberg is na het inspectiebezoek van vorige week zwak gebleven. Maar omdat de inspectie ziet dat er op punten wel degelijk vooruitgang is geboekt, valt De Hunnerberg niet (zoals gebruikelijk bij een herhaald zwak) terug naar zeer zwak. Eerder groeide H400 al van zeer zwak naar zwak.

Sinds 1 juli is Kristallis onderdeel van Pluryn. Het proces om tot kwaliteitsverbetering te komen, is sindsdien in een stroomversnelling gekomen. De locaties bereidden zich in de afgelopen maanden intensief voor op het inspectiebezoek. Met een positief resultaat tot gevolg dus. “Dit is een enorme opsteker, voor heel Kristallis”, vertelt directeur Jan Coenders.

Vertrouwen
“De nieuwe structuur van de organisatie, de vernieuwde opzet van de Commissie van Begeleiding,  het zichtbaar terugzien van planmatig handelen zowel op papier als in de klas, het werken met evaluaties en analyses om te komen tot verbeteringen, het zien van de DIM-structuur in de bezochte lessen; kortom veel zaken hebben de inspectie het vertrouwen gegeven dat wij als organisatie op de goede weg zijn om de noodzakelijke verbeteringen te organiseren en te borgen”, laat een trotse locatieleider Rob de Bruijn van Park Neerbosch weten.
De inspecteurs spraken ook met leerlingen. Die vertelden dat er meer duidelijkheid is op school en dat zij zich veilig voelen. Er heerst een prettig leef- en leerklimaat.
Rob bedankt de medewerkers van Park Neerbosch: “Dit resultaat was niet mogelijk geweest zonder de grote inzet van iedereen. Het was een hectische periode, die niet voor iedereen even makkelijk is geweest. Daardoor is het nog mooier dat ons vele werk gezien en gewaardeerd wordt door de inspectie”.

Tijd voor de volgende stap
Wat directeur Jan Coenders betreft is het nu tijd om een volgende stap te zetten. Komend voorjaar moeten alle locaties immers over het basisarrangement beschikken, zo is het streven. “Dat Park Neerbosch het nu gehaald heeft, is een stimulans en laat zien dat we op de goede weg zijn.”
Het doel voor de komende maanden is om de synergie tussen de drie locaties van Kristallis te versterken. “We gaan ook beter kijken naar de opbrengsten van ons onderwijs en de uitkomsten beter analyseren. Verder willen we de samenwerking met het regulier onderwijs en het bedrijfsleven intensiveren. Een andere doelstelling is het verder inbedden van Kristallis in Pluryn en de koppeling van zorg en onderwijs verder ontwikkelen. Tot slot gaan we meer de samenwerking met de andere scholen van Pluryn zoeken.”

Lees meer...