Kristallis en Pluryn per 1 juli samen

08 juni 2015
In december afgelopen jaar tekenden bestuurders van Pluryn en Kristallis de intentieverklaring om te komen tot een bestuursoverdracht. Na instemming met de plannen door de gemeente Nijmegen en de Medezeggenschapsraad van Kristallis, stemde ook de Raad van Toezicht van Pluryn in met het besluit.

Afgelopen maanden bereidden medewerkers van Pluryn en Kristallis de bestuursoverdracht op verschillende onderdelen voor. De Raad van Toezicht van Pluryn baseerde zich bij zijn beslissing onder meer op het werk dat zij verrichtten. Ook de officiële instemming van de Medezeggenschapsraad van Kristallis speelde een rol. Ron König, bestuurder van Kristallis: “Ik ben blij dat Kristallis met Pluryn een toekomst met continuïteit in gaat. Het onderwijs aan onze leerlingen wordt nog kansrijker en de werkgelegenheid van onze medewerkers is niet in het geding. Ondertussen werkt Kristallis hard aan verbetering van de onderwijskwaliteit”.
 
Henk van den Broek, directeur regio Nijmegen van Pluryn, ziet Kristallis als een waardevolle aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod van Pluryn. “De Tarcisiusschool in Nijmegen richt zich op leerlingen met een licht verstandelijke handicap. Kristallis is er vooral voor leerlingen met gedragsproblematiek. Dankzij de samenwerking kunnen we nog meer jeugd integraal bedienen en meer kansen creëren voor leerlingen, door zorg en onderwijs in één hand. Daarnaast heeft Kristallis mooie projecten op het gebied van arbeidsintegratie.”

Kristallis biedt voortgezet speciaal onderwijs aan ongeveer 530 leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar die in aanmerking komen voor speciaal voortgezet onderwijs. Bij deze jongeren is veelal sprake van een gedragsstoornis en/of ontwikkelingsproblemen. Kristallis heeft verschillende vestigingen in Nijmegen. De onderwijsorganisatie telt 191 medewerkers.
Pluryn ondersteunt mensen met een beperking en/of complexe problematiek bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doet Pluryn met ruim 3.700 medewerkers via landelijk en regionaal werkende voorzieningen voor langdurige zorg, jeugdzorg en GGZ. Pluryn heeft ruim 250 locaties in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant.

Kristallis en Pluryn een toekomst samen
Kristallis en Pluryn een toekomst samen

Lees meer...