Hernieuwde samenwerking Kristallis en JJI De Hunnerberg

02 juni 2014

Het vernieuwde convenant  tussen Stichting Kristallis en JJI De Hunnerberg is een feit. De heer L. Huizenga, algemeen directeur JJI De Hunnerberg ondertekende in mei tezamen met de heer E. Borgmeijer, namens het bevoegd gezag van Stichting Kristallis, het convenant van de vernieuwde samenwerking voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat de overeenkomst jaarlijks wordt geactualiseerd.
Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg in Nijmegen is een eigentijdse inrichting die plaats biedt aan 72 jongeren. Deze strafrechtelijk geplaatste jongeren krijgen, binnen de grenzen van geslotenheid, de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. In deze ontwikkeling speelt Kristallis een belangrijke rol. Wij verzorgen al sinds  jaar en dag het onderwijs aan de jongeren binnen De Hunnerberg.

PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE HUNNERBERG
Door de goede samenwerking tussen beide organisaties, wordt er in De Hunnerberg een prettige en veilige leeromgeving geboden aan de jongeren. Alle klaslokalen bevinden zich binnen het gebouw van De Hunnerberg aan de Berg en Dalseweg. De jongeren volgen dagelijks onderwijs (ca. 25 uur per week). Het volgen van onderwijs is verplicht. Kristallis levert maatwerk. Jongeren krijgen zoveel mogelijk passend onderwijs aangeboden op hun eigen niveau. Jongeren kunnen ook examen doen zodat zij met een diploma op zak terugkeren naar de samenleving. Dit vergroot hun kansen in de maatschappij. Er worden niet alleen theorielessen aangeboden. Er is ook praktijkonderwijs, zoals ‘consumptieve  techniek’. Hier zijn onlangs drie jongeren geslaagd voor hun ROC diploma mbo-2 kok en mbo-3 zelfstandigwerkend kok.


Van links naar rechts:
De heer A. Sanders, collegedirecteur Kristallis, de heer L. Huizenga, algemeen directeur JJI De Hunnerberg en de heer E. Borgmeijer, namens het bevoegd gezag van Stichting Kristallis.

Lees meer...