Welkom bij Kristallis

Kristallis biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar met specifieke onderwijs-, opvoedings- en opgroeibehoeften. Onze school richt zich op de regio's Nijmegen, Oss en Tiel. 
Om bij Kristallis onderwijs te kunnen volgen is een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs nodig van het Samenwerkingsverband. Dit is een verwijzing volgens het Passend Onderwijs.

Wij werken intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs, vanuit een klassengrootte van gemiddeld twaalf tot veertien leerlingen, binnen financieel verantwoorde kaders.
 

Elke dag een nieuwe kans

De kwaliteiten en successen van de leerling zijn uitgangspunt in ons werken. We zetten ons maximaal in om de ontwikkeling van de jongeren te stimuleren. Zij verdienen elke dag een nieuwe kans. En door oog te hebben voor de individuele leerling bieden we iedereen kans op succes.
 

Klik op onderstaande schoolgidsen en folders voor de pdf's

 

  

Lees hier ook ons schoolondersteuningsprofiel
 

 


Wilt u meer weten over de aanmelding of aanvraag TLV?
Neem gerust contact op met een van de medewerkers van de Centrale Intake.
T: (024) 34 46 989
E: intake@kristallis.nl


Hier vind je meer informatie voor cliënten, ouders, medewerkers, gemeenten en leveranciers. 

De scholen van Pluryn zijn in navolging van de landelijke maatregelen minimaal tot 6 april gesloten.