Welkom bij Kristallis

Kristallis biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar met specifieke onderwijs-, opvoedings- en opgroeibehoeften. Om bij Kristallis onderwijs te kunnen volgen is een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs nodig van het Samenwerkingsverband. Dit is een verwijzing volgens het Passend Onderwijs. Onze school richt zich op de regio's Nijmegen, Oss en Tiel.

Wij werken intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs, vanuit een klassengrootte van gemiddeld twaalf tot veertien leerlingen, binnen financieel verantwoorde kaders.
 

Elke dag een nieuwe kans

De kwaliteiten en successen van de leerling zijn uitgangspunt in ons werken. We zetten ons maximaal in om de ontwikkeling van de jongeren te stimuleren. Zij verdienen elke dag een nieuwe kans. En door oog te hebben voor de individuele leerling bieden we iedereen kans op succes.
 

Lees hier ons schoolondersteuningsprofiel
 

 Wilt u meer weten over de aanmelding of cluster4 aanvraag?
Neem gerust contact op met een van de medewerkers van de Centrale Intake.
T: (024) 34 46 989
E: intake@kristallis.nl